India wordt hard getroffen door COVID-19. De overheid heeft de eerste 3 maanden een zeer streng lockdown-beleid gevoerd, daardoor kon het overgrote deel van de bevolking niet meer naar het werk. De mensen van de projecten die Colourful Children steunt hebben daar het meest onder te lijden. Zij zijn niet in staat om thuis te werken en geen werk betekent geen inkomen. De kinderen die Colourful Children steunt hebben geen mogelijkheden om online lessen te volgen.

In juni zijn de maatregelen wat spoeler geworden: mensen konden binnen een beperkte straal vanaf hun huis weer reizen. In september zijn de maatregelen nog soepeler geworden. Sinds die tijd zijn de mensen vrij om te reizen en kunnen ze allemaal weer aan het werk. Aan de andere kant zie je ook meteen het aantal besmettingen weer oplopen. De scholen zijn nog steeds gesloten.

Onze contactpersonen geven veel voorlichting over de maatregelen: handen desinfecteren en het dragen van mondmaskers en handschoenen. Er staan immers hoge boetes op het niet nakomen van de maatregelen. De overheid is de allerarmsten ook tegemoetgekomen door ze voedselpakketten te geven, maar die zijn onvoldoende om gezond te kunnen eten. Colourful Children heeft 2 keer een extra donatie gedaan van 1000 euro om ‘onze’ kinderen en hun moeders te steunen met voedsel en medicijnen.  

De impact van COVID-19 en onze projecten

Microkredieten aan vrouwenzelfhulpgroepen

Met de microkredieten die verstrekt worden door Green India Trust en door Don Bosco: Father Amal kunnen vrouwen een eigen en beter bestaan opbouwen. Sinds de pandemie betalen de vrouwen niet meer de rente en lossen ze de lening niet meer af. Dat bedrag werd gebruikt om voedsel en medicijnen van te betalen. Sinds vorige maand zijn de vrouwenzelfhulpgroepen van Green India Trust weer begonnen met afbetaling. Dat bedrag gebruiken ze om nieuwe vrouwen ook de kans te geven om via een microkrediet zelf een bedrijfje op te starten. Die vrouwen worden onderdeel van hun vrouwengroep.

De vrouwenzelfhulpgroepen bij Father Amal zijn al die tijd doorgegaan met hun eigen werkzaamheden en de verkoop. Denk bijvoorbeeld aan het maken van tassen of jurken. Elke maand komen ze bij elkaar om te praten over de besteding van hun microkredieten. Veel vrouwen worden momenteel geschoold om bijvoorbeeld om te gaan met de naaimachines.

Huiswerkklassen

De scholen zijn gesloten. Er wordt wel online onderwijs gegeven (door de private schools), maar onze kinderen hebben geen laptops of mobieltjes. De juffen van de huiswerkklassen zorgen goed voor de kinderen. Ze geven voorlichting over COVID-19 en geven de kinderen schoolopdrachten. Naar verwachting gaan de scholen in 2021 weer open.

Het project bij Father Amal: het boys hostal ligt stil. De kinderen zijn thuis of bij familie. Father Amal en zijn staf houden goed contact met de jongeren.

Drop-out project – onderwijs aan jongeren

In het drop-out project van Don Bosco Salem worden 55 jongeren opgevangen. Met de jongeren gaat het goed. De staf begeleidt de jongeren zo goed en kwaad als het kan, want de jongeren hebben zelf geen middelen om online lessen te volgen. Het schoolgeld, of collegegeld is wel betaald, want onderwijs is immers de springplank voor een beter leven.

Colouful Children betaalt ook de vervolgopleiding van een aantal jongeren. Deze jongeren volgen voorlopig alleen maar online onderwijs.

Colourful Children Huis

De zusters van het Colourful Children Huis laten weten dat er nu nog maar 20 kinderen met een beperking in het huis wonen. De begeleiding en het onderwijs daar blijft doorgaan. De rest van de kinderen is allemaal naar huis, of naar familie. De zusters hebben regelmatig contact met de kinderen. Soms krijgen ze les via WhatsApp, maar ze gaan ook wekelijks op huisbezoek bij de kinderen om ze thuis onderwijs of begeleiding te geven.

Noodhulp Colourful Children

In deze pandemie heeft Colourful Children regelmatig contact met de projecten die wij steunen. De inzet van onze contactpersonen is hartverwarmend. De extra 1000,- die Colourful Children nu 2x heeft overgemaakt aan ieder project, is gebruikt voor voedsel en medicijnen.

Meer informatie

Heeft u vragen over coronavirus en de steun aan onze projecten? Stuur een mail naar info@colourfulchildren.nl of steun ons met een extra donatie.

Share This