Don Bosco – Melanmarainadu

In het zuiden van de provincie Tamil Nadu (in Melanmarainadu) heeft Don Bosco een opvanghuis voor jongens. Onze contactpersoon aldaar is father Amal die ook voor de hele provincie werkt. Melanmarainadu is een droog en landelijk gebied met andere problematiek dan in het stedelijk gebied. Een belangrijk doel voor father Amal is het voorkomen van kinderarbeid en het ontwikkelen van alternatieve en veilige werkgelegenheid voor de moeders. Colourful Children steunt deze uitgangspunten. 

 

Huiswerkklassen en Microkredieten

De huiswerkklassen en de microkredieten zijn belangrijk voor kinderen en jongeren om de kansen op een betere toekomst te vergroten. 

Op de foto bestuurslid Els Schouten samen met father Amal tijdens een werkbezoek. 

 

Share This