Zelfhulpgroepen met microkredieten Father Amal

Father Amal ondersteunt microkredietgroepen van vrouwen. Wij ondersteunen Father Amal hierbij. De vrouwen wonen in een streek waar veel armoede heerst. De overheid heeft vorig jaar de grote vuurwerkfabrieken gesloten omdat de overheid moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Daardoor is de armoede nog meer toegenomen.

Father Amal van Don Bosco ondersteunt de vrouwengroepen in hun streven naar meer onafhankelijkheid en meer eigenwaarde. De mensen in deze streek zijn vaak ongeletterd, ze zijn afhankelijk van dagloon, ze hangen aan de onderste sport van de ladder omdat ze Dalits zijn, de kastelozen. Er is sprake van veel alcoholmisbruik en huiselijk geweld door de mannen.

De vrouwen proberen nu een eigen inkomen te verwerven door gebruik te maken van een mikrokrediet. Ze houden geiten, maken sieraden en versierde kleding. Ook maken ze tassen van jute of volgen een cursus tot schoonheidsspecialiste. Er zijn 12 vrouwengroepen, elke vrouwengroep heeft een leidster.

De groepen ontmoeten elkaar maandelijks en bedenken met elkaar welke mogelijkheden er zijn voor alternatieve werkgelegenheid in dit door droogte geteisterde gebied. Niet alleen hebben ze iets meer inkomen voor het gezin, ze krijgen ook het gevoel dat ze iets waard zijn.

 

Colourful Children ondersteunt

  • De financiering van 5 microkredietgroepen
  • De aanschaf van materialen
  • De bekostiging van de cursussen
  • De aanstelling van een projectcoördinator

  

Resultaten

  • 3 vrouwengroepen zijn gestart met hun eigen bedrijfje met behulp van een microkrediet.
  • De vrouwen betalen maandelijks rente en aflossing. Ze betalen de lening terug in 10 termijnen en dat bedrag wordt gebruikt om weer andere vrouwen een lening te verstrekken.
  • Daarnaast proberen ze maandelijks een klein bedrag te sparen.
  • De vrouwen ondersteunen elkaar in hun maandelijkse ‘ bijeenkomsten’.
  • Er is contact gelegd met de universiteit van Wageningen om oplossingen te zoeken voor de landbouw en veeteelt in dit droge gebied.

Pin It on Pinterest