Zelfhulpgroepen met microkredieten Father Amal

Deze microkredietgroepen van vrouwen zijn ontstaan vanuit de extreem moeilijke gezinssituaties en het sluiten van de vuurwerkfabrieken.

Father Amal van Don Bosco ondersteunt de vrouwengroepen in hun streven naar meer onafhankelijkheid en meer eigenwaarde. Er is veel armoede. De mensen in deze streek zijn vaak ongeletterd, ze zijn afhankelijk van dagloon, ze hangen aan de onderste sport van de ladder omdat ze Dalits zijn, de kastelozen. Er is sprake van veel alcoholmisbruik en huiselijk geweld door de mannen.

De vrouwen proberen nu een eigen inkomen te verwerven. De groepen ontmoeten elkaar maandelijks en bedenken met elkaar welke mogelijkheden er zijn voor alternatieve werkgelegenheid in dit door droogte geteisterde gebied. Niet alleen hebben ze iets meer inkomen voor het gezin, ze krijgen ook het gevoel dat ze iets waard zijn. Ze houden geiten, maken sieraden, ze maken versierde kleding, ze maken tassen van jute en volgen een cursus tot schoonheidsspecialiste. Er zijn 12 vrouwengroepen, elke vrouwengroep heeft een leidster.

Colourful Children ondersteunt

  • De financiering van 5 microkredietgroepen
  • De aanschaf van materialen
  • De bekostiging van de cursussen
  • De aanstelling van een projectcoördinator

Resultaat

  • 3  Vrouwengroepen zijn gestart met hun eigen bedrijfje met behulp van een microkrediet,
  • De vrouwen betalen maandelijks rente en aflossing. Ze betalen de lening terug in 10 termijnen en dat bedrag wordt gebruikt om weer andere vrouwen een lening te verstrekken.
  • Daarnaast proberen  ze maandelijks een klein bedrag te sparen
  • De vrouwen ondersteunen elkaar in hun maandelijkse ‘ bijeenkomsten’
  • Er is contact gelegd met de universiteit van Wageningen om oplossingen te zoeken voor de landbouw en veeteelt in dit droge gebied.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 oktober 2019