Microkredieten voor vrouwengroepen – Green India Trust

Met behulp van microkredieten ondersteunt Green India Trust vrouwen in 14 arme dorpjes rondom Namakkal en Salem. Zij kunnen met een geleend bedrag van €130,- een eigen ‘bedrijfje’ opstarten.

Vrouwen verkopen eieren, bloemen, ijsjes, readymade dresses of sieraden. Ze beginnen een klein kraampje om chai thee en snacks te verkopen. Er zijn ook vrouwen die een naaimachine hebben aangeschaft en kleding repareren of jurken naaien. Een laatste voorbeeld is een vrouw die een kalfje gekocht heeft, zodat ze later melk kan verkopen.

De meeste vrouwen hebben een baan. Zo maken ze de riolering schoon of werken ze in de kippenslachterijen. Met het extra inkomen dat ze krijgen vanuit hun bedrijfjes kunnen de kinderen of kleinkinderen naar een betere school, kopen ze kleding of maken ze hun huis leefbaarder. Alles voor een betere toekomst. 

Terugbetaling 

Het geleende bedrag wordt in 10 maanden terugbetaald met 12 procent rente. De Stichting Green India Trust beheert en controleert het geld, maar de vrouwen beslissen zelf over de besteding van de winst. Het kan zijn dat 2 arme vrouwen een startkapitaal (in de vorm van een lening) krijgt, het kan ook zijn dat er iets aan de voorzieningen in het dorp wordt gedaan, bijvoorbeeld de aanleg van een waterput, verbetering van de riolering of elektriciteit. De vrouwen beslissen. 

Microkredietgroep

Een microcredietgroep bestaat uit 10 tot 20 vrouwen, waarvan 2 vrouwen zijn gekozen tot leidster. Naast de terugbetalingen en de rente spaart iedere vrouw een klein bedrag per maand ( €1,30) dat ze op een eigen bankrekening zetten.

CC steunt

  • De financiering van 3 microkredietgroepen.
  • De extra aanschaf van materialen of voorzieningen, bijvoorbeeld naaimachines of een motor voor een put.
  • Cursussen om bijvoorbeeld te leren naaien.

Resultaat

  • 76 vrouwen in 3 dorpjes zijn gestart met een eigen ‘bedrijfje’.
  • 10 vrouwen hebben hun huisje kunnen renoveren.

In het voorjaar van 2020 zal er meer duidelijkheid zijn over de eerste terugbetalingen van de leningen.

In januari hebben de vrouwen van de groep uit het arme dorpje Senthamangalam vanuit de winst van hun microkrediet een waterpomp aangeschaft. Colourful Children betaalde de helft van deze pomp. Lees meer over de waterpomp.

The Green India Trust kiest in de dorpjes voor een tweetrapsmodel: de vrouwen worden sterker gemaakt door de microkredietgroepen; de kinderen krijgen ondersteuning vanuit de huiswerkklassen. Beter onderwijs leidt immers tot een betere toekomst.