Microkredieten voor vrouwen

Met behulp van micro kredieten ondersteunt Green India Trust vrouwen in 12 arme dorpjes rondom Namakkal en Salem. Zij kunnen met een geleend bedrag van €130,- een eigen ‘bedrijfje’ opstarten.

De vrouwen houden een paar koeien, geiten, varkens, ze verkopen bloemen, ijsjes, readymade dresses of sieraden. Ze verkopen eieren of groente, naaien kleding of beginnen een klein kraampje voor chai en snacks. Met dit eigen inkomen kunnen de kinderen of kleinkinderen naar school, kopen ze kleding of maken ze hun huis leefbaarder.

Het geleende bedrag wordt in 10 maanden terugbetaald met 12 procent rente. De Stichting Green India Trust beheert en controleert het geld, maar de vrouwen beslissen zelf over de besteding. Het kan zijn dat iemand anders een startkapitaal krijgt, het kan ook zijn dat er iets aan de voorzieningen in het dorp wordt gedaan, bijvoorbeeld de aanleg van een waterput, verbetering van de riolering of elektriciteit. Een mikrocredietgroep bestaat uit 10 tot 20 vrouwen, waarvan 2 vrouwen zijn gekozen tot leidster. Naast de terugbetalingen en de rente spaart iedere vrouw een klein bedrag per maand ( €1,30) wat ze op een eigen bankrekening zetten.

CC steunt

  • De financiering van 3 microkredietgroepen.
  • De extra aanschaf van materialen of voorzieningen, bijvoorbeeld naaimachines of een motor voor een put.
  • Cursussen om bijvoorbeeld te leren naaien.

Resultaat

  • 76 vrouwen in 3 dorpjes zijn gestart met een eigen ‘bedrijfje’.
  • 10 vrouwen hebben hun huisje kunnen renoveren.

In januari 2020 zal er meer duidelijkheid zijn over de eerste terugbetalingen van de leningen.

Pin It on Pinterest