Microkredieten voor vrouwengroepen – Green India Trust

 

Met behulp van microkredieten ondersteunt Green India Trust zelfhulpgroepen voor vrouwen in 7 arme dorpjes rondom Namakkal. Inmiddels zijn er 15 vrouwengroepen met per groep tussen 10 en 20 vrouwen. Elke groep krijgt van Colourful een startbedrag met voor iedere vrouw een bedrag van €120,- waarmee ze een eigen ‘bedrijfje’ opstarten.

Vrouwen verkopen eieren, bloemen, ijsjes, maken jurken/nachtjaponnen of sieraden. Ze beginnen een klein kraampje om chai thee en snacks te verkopen. Er zijn ook vrouwen die een naaimachine hebben aangeschaft en kleding repareren of jurken naaien. Een laatste voorbeeld zijn vrouwen die een geitje of een kalfje gekocht hebben, zodat ze later melk of de bokjes kunnen verkopen.

De meeste vrouwen hebben een baan. Zo maken ze de riolering schoon of werken ze in de kippenslachterijen. Met het extra inkomen dat ze krijgen vanuit hun bedrijfjes kunnen de kinderen of kleinkinderen naar een betere school of maken ze hun huis leefbaarder. Alles voor een betere toekomst. 

Terugbetaling 

Het geleende bedrag wordt in 1 jaar terugbetaald aan de groep met 1% rente per maand. Zo kunnen ze ook een beetje sparen.  Elke groep heeft een leidster die in contact staan met de Stichting Green India Trust. De vrouwen beslissen zelf over de besteding van het terugbetaalde bedrag. In de meeste gevallen besluiten ze om nog een jaar een microkrediet af te sluiten, maar het komt ook voor dat ze een nieuwe vrouw een microkrediet laten afsluiten, of dat ze het geld besteden aan een gezamenlijke voorziening voor het dorpje. 

Microkredietgroep

Een microcredietgroep bestaat uit 10 tot 20 vrouwen, waarvan 1 of 2 vrouwen zijn gekozen tot leidster (s). Naast de terugbetalingen en de rente spaart iedere vrouw een klein bedrag per maand ( €1,20) dat ze op een eigen bankrekening zetten. De meeste vrouwen hebben pas voor de eerste keer in hun leven een eigen bankrekening. 

CC steunt

  • De vrouwengroepen krijgen een startkapitaal met voor elke vrouw een bedrag van €120,- 
  • De extra aanschaf van materialen of voorzieningen, bijvoorbeeld naaimachines of een motor voor een put.
  • Cursussen om bijvoorbeeld te leren naaien.

Resultaat

  • In 15 dorpjes zijn zelfhulpgroepen voor vrouwen actief.
  • Elke groep bestaat uit 10 tot 20 vrouwen die minimaal 1x per maand bij elkaar komen.
  • De vrouwen kunnen tijdens hun bijeenkomsten over hun problemen praten en ervaringen delen.
  • De vrouwen hebben meestal pas voor de eerste keer een bankrekening: hun zelfstandigheid en zelfverzekerdheid krijgt een echte boost. 
  • Kinderarbeid wordt teruggedrongen, omdat er meer inkomen binnenkomt. 

The Green India Trust kiest in de dorpjes voor een tweetrapsmodel: de vrouwen worden sterker gemaakt door de microkredietgroepen; de kinderen krijgen ondersteuning vanuit de huiswerkklassen. Beter onderwijs leidt immers tot een betere toekomst.