Actueel

Update COVID-19 en onze projecten

Nadat eind juni versoepelingen zijn doorgevoerd, zijn de corona-maatregelen sinds kort opnieuw aangescherpt. In India loopt het aantal besmettingen immers heel hard op. Ook in Tamil Nadu. De arme gezinnen krijgen het steeds moeilijker. Er is geen werk. Alle scholen...

Donaties van Stichting Anbagam en Onze Lieve Vrouwe Stichting

Goed nieuws voor 2 van onze projecten. Zij krijgen financiële steun van de stichting Anbagam en Onze Lieve Vrouwe Stichting. De stichting Anbagam heeft in Anbagam een project afgerond: ontwikkeling van een kleine drukkerij met een drukpers. Het restantbedrag van €...

Expositie en verkoop april – juni 2021

31 bekende kunstenaars zouden dit voorjaar exposeren in museum Slager in Den Bosch. De helft van de opbrengst van hun werk zou ten goede komen aan Colourful Children en het Liliane Fonds. Helaas kon door het coronavirus de expositie niet doorgaan. We hebben het nu...

Opbrengst Sponsordiner – Steun Wilde Ganzen

We zijn verheugd dat we € 12.000,- kunnen overmaken naar father Amal. Hoewel het sponsordiner dit jaar niet is doorgegaan, hebben we van veel mensen de toezegging gehad om het geld te beschouwen als een gift, of om het te laten staan voor volgend jaar. Heel veel dank...

COVID-19 en onze projecten

We horen er niet veel over, maar ook in India heeft het coronavirus hard toegeslagen. In dit bericht stellen we u graag op de hoogte welke invloed het coronavirus heeft op onze projecten. In Tamil Nadu, de deelstaat waar onze projecten zich bevinden, zijn officieel...

Nieuwsbrief 2020

Onze jaarlijkse nieuwsbrief hebben wij onlangs per post aan de vaste donateurs en vrienden verzonden. In de nieuwsbrief leest u een kort overzicht van onze vaste projecten en de financiële bijdrage die elk project in 2019 ontvangen heeft. In januari heeft een deel van...

Steun aan aidsproject in Salem

De YWMCA is een wereldwijde organisatie die projecten voor jonge mensen ondersteunt. Janci, een belangrijke contactpersoon voor ons in India, had een beroep op ons gedaan om vrouwen met Aids te helpen. Janci is ook penningmeester van het YWMCA. De projectaanvraag ging...

Sponsordiner verplaatst naar 2021

Het sponsordiner dat plaats zou vinden op donderdagavond 19 maart gaat als gevolg van het coronavirus niet door. In samenspraak met het Koning Willem 1 College verzetten we het sponsordiner naar 2021. Het sponsordiner zal ook dan in maart plaatsvinden. Iedereen die...

Nieuwe waterpomp geïnstalleerd

De vrouwen van de microkredietgoepen in Sitco Colony gebruiken een deel van hun lening voor gezamenlijke projecten. Met elkaar hebben ze besloten om een waterpomp aan te schaffen, zodat iedereen voortaan schoon drinkwater uit een reservoir kan tappen. Colourful...

Huur Jan, als ambassadeur voor Father Amal, in voor klussen

Initiatiefnemer van Colourful Children Jan Nelissen werd zo gegrepen door het verhaal van Father Amal, dat hij besloten heeft om zich extra in te zetten voor de projecten van Father Amal. Jan: Ik wil me tegen een bedrag van € 100,- per dag beschikbaar stellen, zowel...

Pin It on Pinterest

Share This