Colourful Children: school en internaat

Sinds 2008  staat er in Nallur, een klein dorpje in de deelstaat Tamil Nadu, een school en internaat voor kinderen met een beperking. Nog steeds is het zo dat er voor kinderen met een verstandelijke beperking geen plaats is in de Indiase maatschappij. De ouders denken dat zij gestraft worden met de geboorte van een kind met een beperking. Er is veel onwetendheid, nauwelijks verzorging, de kinderen ontwikkelen zich niet en worden vaak verborgen gehouden. Gelukkig zijn er ook mensen die zien dat ook deze kinderen mogelijkheden hebben en naar school kunnen gaan.

Sisters of St. Anne

De Colourful Children school wordt gerund door de Sisters of St. Anne, een Indiase organisatie met veel expertise op het gebied van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Er wonen gemiddeld 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij gaan allemaal naar school. Daarnaast is er een speciale groep voor de jongvolwassenen, die zich vooral richt op het aanleren van vaardigheden. Omdat de ouders zich vaak geen raad weten met hun kind, ondersteunt de Colourful Childrenschool hen daarbij. Meestal zijn de kinderen vanaf hun geboorte beperkt: spastisch, syndroom van Down, spraakproblemen, autistisch, hyperactief en altijd verstandelijk beperkt. Ze leren zich redden met aankleden en verzorging, ze leren fijn- en grofmotorische vaardigheden. Sommigen kunnen een beetje lezen en schrijven. Alle klassen hebben een gespecialiseerde leerkracht. Een daarnaast is er fysiotherapie, sport, logopedie en yoga. In de vakanties gaan de kinderen naar huis.

Exploitatie

De Stichting Colourful Children heeft het huis en het internaat gebouwd in 2007. In 2011 is er nog een verdieping opgezet. Ook de omgeving van het huis is aangepakt door de Stichting en om op energie te besparen zijn er zonnepanelen geplaatst. Colourful Children heeft jarenlang de volledige exploitatie betaald van het huis.
2020 zal het laatste jaar zijn van een bijdrage in de exploitatie. Onze Stichting blijft zich inzetten voor goed onderhoud van het gebouw en het interieur en voor financiering van speciale projecten.

Colourful Children steunt

  • De financiering en onderhoud van het gebouw en de voorzieningen (zoals zonnepanelen, schoolmeubilair, speeltuin)
  • Financiering van speciale projecten op verzoek (zoals het preventieproject voor jonge kinderen en hun moeders, de aanstelling van praktijkleerkrachten voor de oudere kinderen)

Resultaat

  • Een school en internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Een staf van gespecialiseerde leerkrachten
  • Een ‘vocational class’ waar de oudere kinderen praktijkgerichte vaardigheden leren
  • Een veilige omgeving van het huis met een tuin, speeltuin en omheining
  • Een energiezuinig huis met zonnepanelen en een biogasinstallatie
  • 2 waterputten op het terrein
  • Een grote bus voor vervoer van de kinderen

Vaardigheden

Gepubliceerd op

26 januari 2020