31 bekende kunstenaars zouden dit voorjaar exposeren in museum Slager in Den Bosch. De helft van de opbrengst van hun werk zou ten goede komen aan Colourful Children en het Liliane Fonds.

Helaas kon door het coronavirus de expositie niet doorgaan. We hebben het nu doorgeschoven naar 2021.

Noteer alvast in uw agenda: 25 april tot en met 20 juni 2021 Expositie en kunstverkoop in museum Slager in Den Bosch. We hopen op een grote opbrengst.

Marc Mulders is 1 van de kunstenaars die werk beschikbaar stelt voor de tentoonstelling.

Dit schilderij heet Garden Rhytms.

Sponsoractiviteiten

Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid van onze 2 grote sponsoractiviteiten. Naast deze expositie is ook het sponsordiner dat we zouden organiseren met het ROC Koning Willem I College niet doorgegaan. We hopen dat beiden activiteiten in 2021 wel door kunnen gaan.

Share This