Opbrengst Sponsordiner – Steun Wilde Ganzen

Opbrengst Sponsordiner – Steun Wilde Ganzen

We zijn verheugd dat we € 12.000,- kunnen overmaken naar father Amal. Hoewel het sponsordiner dit jaar niet is doorgegaan, hebben we van veel mensen de toezegging gehad om het geld te beschouwen als een gift, of om het te laten staan voor volgend jaar. Heel veel dank...
COVID-19 en onze projecten

COVID-19 en onze projecten

We horen er niet veel over, maar ook in India heeft het coronavirus hard toegeslagen. In dit bericht stellen we u graag op de hoogte welke invloed het coronavirus heeft op onze projecten. In Tamil Nadu, de deelstaat waar onze projecten zich bevinden, zijn officieel...
Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief 2020

Onze jaarlijkse nieuwsbrief hebben wij onlangs per post aan de vaste donateurs en vrienden verzonden. In de nieuwsbrief leest u een kort overzicht van onze vaste projecten en de financiële bijdrage die elk project in 2019 ontvangen heeft. In januari heeft een deel van...
Steun aan aidsproject in Salem

Steun aan aidsproject in Salem

De YWCA is een wereldwijde organisatie die projecten voor jonge mensen ondersteunt. Janci, een belangrijke contactpersoon voor ons in India, had een beroep op ons gedaan om vrouwen met Aids te helpen. Janci is ook penningmeester van het YWMCA. De projectaanvraag ging...
Sponsordiner verplaatst naar 2021

Sponsordiner verplaatst naar 2021

Het sponsordiner dat plaats zou vinden op donderdagavond 19 maart gaat als gevolg van het coronavirus niet door. In samenspraak met het Koning Willem 1 College verzetten we het sponsordiner naar 2021. Het sponsordiner zal ook dan in maart plaatsvinden. Iedereen die...