Onze jaarlijkse nieuwsbrief hebben wij onlangs per post aan de vaste donateurs en vrienden verzonden. In de nieuwsbrief leest u een kort overzicht van onze vaste projecten en de financiële bijdrage die elk project in 2019 ontvangen heeft.

In januari heeft een deel van ons bestuur de projecten in India bezocht. In de nieuwsbrief vindt u veel foto’s en leest u over de ervaringen.

U kunt de nieuwsbrief hier ook digitaal lezen. Wilt u graag een papieren versie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@colourfulchildren.nl

Een warm welkom met een traditionele ceremonie bij een bezoek aan de microkredieten voor vrouwen

Share This