We horen er niet veel over, maar ook in India heeft het coronavirus hard toegeslagen. In dit bericht stellen we u graag op de hoogte welke invloed het coronavirus heeft op onze projecten.

In Tamil Nadu, de deelstaat waar onze projecten zich bevinden, zijn officieel weinig mensen aan het coronavirus overleden. Maar qua aantal besmettingen staat Tamil Nadu op de 3e plaats. India had al vroeg een lockdown ingesteld die ook een aantal keren verlengd is. De laatste lockdown duurde tot 1 juni. Het aantal besmettingen nam intussen in rap tempo toe, maar toch zijn de maatregelen versoepeld. Premier Modi gaf toe dat de uitbraak nog niet onder controle is, maar dat het op slot houden van de samenleving de economie meer schade aanricht. De maatregelen zijn versoepeld. Sommige dagloners mogen weer aan het werk in de bouw of in de kippenslachterijen.

De consequenties van het coronavirus thuis en de maatregelen zijn enorm:

  • Alle kinderen zijn vanaf 24 maart thuis en gaan nog niet naar school.
  • De arme mensen die wij ondersteunen zijn allemaal dagloners en voor hen is het werk gestopt. De mannen , die eerst in de steden werkten, zijn massaal teruggekomen naar het platteland.  Ook in de steden is nauwelijks werk meer. Dus er is al die tijd geen geld binnengekomen.
  • Daarnaast waren de regels in de lockdown streng: je mocht maar een paar uur per dag naar buiten. En dat in de heetste periode van het jaar (tegen de 40 graden)  met een familie in een één-kamer-huisje zonder ventilator of airco…..

Stand van zaken per project

Green India Trust – huiswerkklassen en hulp aan vrouwengroepen d.m.v. microkredieten

Alle kinderen zijn thuis. De juffen van de huiswerkklassen helpen de kinderen hoe ze om moeten gaan met de situatie. En ze geven ook les.

De vrouwen van de microkredieten zijn ook thuis. Ze gaan langzaam weer aan het werk, Maar hadden weken geen werk en dus ook geen inkomen. Ze besteden nu het geld (de maandelijkse aflossing) voor de microkredieten aan voedsel.

Denish van Green India Trust filmt een arm gezin dat vertelt over hun ervaringen

Father Amal – Voorkomen van kinderarbeid en zelfhulpgroepen / microkredieten

De opvang en de school bij father Amal is gesloten. Alle kinderen zijn naar huis, maar father Amal en zijn collega-broeders houden veel contact met ze. Het gaat relatief goed met ze.

De vrouwen van de zelfhulpgroepen hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Ook zij hebben geen werk en dus geen inkomen. Father Amal vertelde ons dat het niet toegestaan is om naar de arme dorpjes te reizen. Dus hij heeft geen direct contact met de vrouwen. Uit eigen zak steunen ze de allerarmste mensen door ze te voorzien van de eerste levensbehoeften.

Don Bosco Salem – Drop-out project en vervolgstudies

De kinderen zijn allemaal thuis. Bij het project houden ze zoveel mogelijk contact met de jongeren. Father Santhanam liet ons weten dat het langzaam beter gaat. Ook hij heeft ons gevraagd om een restant van het drop-out project te mogen besteden voor noodhulp aan een paar arme families van drop-out studenten die het gewoonweg niet meer redden. Het is nog niet duidelijk wanneer de meisjes weer kunnen beginnen met hun studie.

Colourful Children huis

De kinderen zijn vanaf eind maart allemaal naar huis. De zusters en de staf doen nu vrijwilligerswerk en brengen voedselpakketten rond aan de mensen met een beperking. Deze worden door de staat gefinancierd. De zusters houden zoveel mogelijk contact met de kinderen uit het Colourful Children huis. Voor deze kinderen is een hele lange periode thuis nog erger dan voor kinderen met een normale ontwikkeling. Ze zijn afhankelijk, missen de regelmaat en de ouders weten onvoldoende hoe met hun beperking om te gaan.

Steun van Colourful Children

Het geld dat we met Colourful Children binnenhalen is geld dat we aan onze projecten besteden. Maar in deze bizarre situatie hebben we besloten om elk project te steunen met een extra financiële ondersteuning van 1000 euro. Met dat geld kunnen ze de allerarmste mensen steunen met voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Meer informatie

Heeft u vragen over coronavirus en de steun aan onze projecten? Stuur een mail naar info@colourfulchildren.nl of steun ons met een extra donatie.

Share This