Vanaf half augustus tot half november 2021 exposeerden 30 kunstenaars met 100 werken in Museum Slager in ’s Hertogenbosch. De opbrengst was geheel of gedeeltelijk voor onze stichting en voor het Liliane Fonds. Het was een mooie expositie in diversiteit en prijs. Museum Slager heeft alle kosten betaald. Wij zijn het museum en haar vrijwilligers en alle kunstenaars die deelnamen heel dankbaar. 

Opbrengst

De opbrengst voor Colourful Children was bijna € 25.000. Dat is een schitterend bedrag. Temeer omdat in 2020, 2021 en ook in 2022 het jaarlijks sponsordiner in het Koning Willem l College afgelast moest worden vanwege Corona.

Zo kunnen we weer vrijwel alle projectaanvragen uit India voor 2022 honoreren.

Op de foto: schilderij  ‘Garden Rythms 2’ van Marc Mulders uit 2020 werd op de expositie verkocht.

Share This