In onze jaarlijkse nieuwsbrief leest u meer over onze activiteiten in 2020. Dat jaar was een raar jaar, want door corona konden onze sponsoractiviteiten (sponsordiner en verkoopexpositie) niet doorgaan. In de nieuwsbrief laten we daarom een aantal trouwe donateurs aan het woord die vertellen waarom ze juist Colourful Children steunen.

Financieel verslag

In de nieuwsbrief ziet u in het kort onze projecten en onze financiële bijdrage in 2020. Meer informatie over onze financiële positie leest u in de financiële verantwoording 2020.

Nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrief hier online lezen. Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen? Dat kan. Stuur een mail naar info@colourfulchildren.nl en vermeld uw naam, adresgegevens en woonplaats.

Share This