Father Amal heeft in juni met 100 vrouwen gesproken over een geitenprojectproject en een aanvraag bij Colourful Children ingediend.

De vrouwen werken in de gevaarlijke en onveilige vuurwerkfabrieken. Door dit project kunnen ze beginnen met alternatieve werkgelegenheid. Iedere vrouw koopt 2 vrouwtjesgeiten en per groep van 10 vrouwen kopen zij 1 mannetjesgeit. De lening (het microkrediet) betalen zij af in 10 termijnen. Geiten zijn licht, scharrelen zelf het eten bij elkaar en werpen 2 keer per jaar jongen. Dit is een heel goed alternatief voor vrouwen in deze droge, arme streek. Als de eerste groep van 50 vrouwen de lening heeft afbetaald kan de tweede groep van 50 vrouwen van start.

Het is ons nog niet gelukt om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Maar de nood voor de gezinnen in deze coronatijd is hoog. Vandaar dat we hebben besloten om Father Amal (die het project coördineert) alvast dit jaar een voorschot te verstrekken van € 8.175. Daarvan kunnen in 2 jaar tijd 100 vrouwen een alternatieve inkomstenbron opbouwen.

Steun de vrouwen

Een volwassen geit kost (afhankelijk van het gewicht) € 40,- tot €50,-. Steun de vrouwen en koop een geit. Maak uw bijdrage over onder vermelding van ‘geitenproject’.

Meer informatie over de projecten van father Amal.

Share This