Toen we in januari dit jaar bij Father Amal op bezoek waren, vroeg hij ons om bij te dragen aan een computerlokaal.

En dat is gelukt! Met bijdragen van de gasten van het sponsordiner (wat niet door is gegaan vanwege Corona) en van Wilde Ganzen hebben we €11.453 kunnen overmaken.

Met dit geld is een mooi computerlokaal ingericht in een bestaande school. Er staan 20 nieuwe computers, plus een printer. De bedoeling is dat de 200 kinderen  (van 10 tot 16 jaar) die op de school zitten doordeweeks computerles krijgen en de kinderen uit de omliggende 10 dorpjes in de weekenden en de vakanties. Bij elkaar 450 kinderen die les krijgen in Word, Excell, Powerpoint, Email en Internet. De kinderen komen allemaal uit gezinnen die geen computer hebben. En zonder computervaardigheden hebben ze veel minder kansen om door te leren. Dat geldt zeker voor de meisjes.

Met onze bijdrage is ook een computerleerkracht aangesteld.

De computers zijn in de coronatijd geplaatst. Naar verwachtingen gaan de scholen weer begin 2021 open.

Share This