Steun ons TESTSteun Colourful Children met een gift. Met uw gift steunt u kwetsbare kinderen en hun moeders in Zuid-India.

Colourful Children heeft een onbezoldigd bestuur dat zo min mogelijk kosten maakt. Er zijn geen indirecte kosten en het merendeel van de kosten wordt door de initiatiefnemers betaald. Zo worden ook projectenreizen naar India uit eigen zak betaald. Het overgrote deel van alle giften komt daarom rechtstreeks in India terecht. Zie ook ons financieel verslag.

Wist u dat uw gift fiscaal aftrekbaar is? De belastingdienst heeft Colourful Children aangemerkt als een ANBI-instelling (algemeen nut-beogende instellling, dossiernummer 27745).

Elke gift is welkom op ons banknummer
NL18 RABO 0120 5366 84.

Share This