Wilde Ganzen

Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat. Er leven zo’n 2 miljard mensen in armoede op deze wereld. Een onrecht dat bestreden moet worden.

Daarom helpt Wilde Ganzen deze mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen. Dat doet Wilde Ganzen samen met betrokken Nederlanders, samen met o.a. Colourful Children.

Wilde Ganzen stuurt zelf geen mensen naar ontwikkelingslanden, maar steunt kleinschalige projecten. Door deze projecten worden heel praktische problemen opgelost, waar mensen direct profijt van hebben. We brengen scholen die een concreet project willen ondersteunen in contact met Wilde Ganzen.

Voor meer informatie over Wilde Ganzen gaat u naar www.wildeganzen.nl

Pin It on Pinterest

Share This