Stichting Biezonderwijs Tilburg

In 2014 werd door vertegenwoordigers van de Stichting Biezonderwijs in Tilburg de kiem gelegd voor het uitleveren van kennis aan de studenten van het SBT College (lerarenopleiding speciaal onderwijs) van de stichting Anbagam (een instituut van de zusterorde van Saint Anne ) in Madurai, Zuid-India. Naast dit college beheert deze stichting een internaat voor verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen, twee werkvoorzieningen (drukkerij en perserij) op het eigen terrein en een speciale school in de stad.

De afgelopen jaren zijn in februari/maart en oktober/november 2 groepjes van 3 (allen gespecialiseerde krachten uit het speciaal onderwijs) weer actief geweest binnen de opleidingsschool voor leerkrachten speciaal onderwijs van Anbagam (SBT college) en zijn er symposiadagen voor de regio verzorgd door deze groepjes. Door de regelmaat van 2 keer per jaar input van onze mensen zien we, langzaam maar zeker, ontwikkelingen in het kijken naar en werken met kinderen met beperkingen ontstaan binnen deze setting. Door verschillende lichtingen studenten en leerkrachten te bereiken hopen we op een inktvlekwerking in de regio. De thema’s die, in verschillende vormen en verdiepingsgraden en middels veel praktische oefeningen, behandeld worden zijn:

  • denken in kansen i.p.v. problemen
  • samenwerken binnen de scholen
  • omgaan met prikkelgevoeligheid, autisme, verstandelijke beperking, adhd, hechtingsproblematiek etc.
  • werken met diversiteit binnen de groep
  • positieve gedragsbeïnvloeding versus correctie

Het blijft een feest om te werken met de studenten en leerkrachten uit de regio: zij zijn zeer leergierig en nemen enthousiast deel aan alle praktische oefeningen! Meer dan voldoende reden voor ons om dit voort te zetten!

Pin It on Pinterest

Share This