Stichting Anbagam

Stichting Anbagam Nederland heeft zich ontfermd over het drukkerijproject voor mensen met een verstandelijke beperking in Madurai, gevestigd in St Anne’s locatie Anbagam.
Hier krijgen kinderen met een verstandelijke beperking scholing en onderdak, en worden zij gestimuleerd in hun. De kinderen worden creatief en motorisch gestimuleerd met handvaardigheid, sport en spel, dansen, muziek en fysiotherapie.

Bij hun bezoek in India werden Mark Thuring en Sakira Lanting gegrepen door de activiteiten van de drukkerij zoals opgezet door de sisters. Hier werd de zo belangrijke link gelegd tussen mensen met een verstandelijke beperking en de reguliere maatschappij.
Stichting Anbagam ondersteunt dit project van harte op meerdere fronten. Zo worden geregeld bezoeken afgelegd om de exploitatie van de drukkerij te verbeteren en werd in 2014 zelfs een grote Heidelberger drukpers vanuit Nederland naar India verscheept om de drukkerij in staat te stellen een grote kwaliteitsslag te maken.

Pin It on Pinterest

Share This