Cello

Cello is een van de grotere instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Brabant. Bij Cello werken we aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe je wil wonen, werken, leren en ontspannen? En wat heb je daarbij nodig? Daarmee gaan medewerkers van Cello mee aan de slag, samen met de voor jou belangrijke mensen.

Tussen Colourful Children, Cello en het Liliane Fonds is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het Colourful Children-huis in Nallur professioneel te ondersteunen.

In de jaren 2010-2015 zijn 1of 2 keer per jaar twee professionele medewerkers van Cello voor 2 à 3 weken naar het Colourful Children huis geweest. Daarna is de frequentie wat meer afgenomen. Zij hebben vraaggericht en ondersteunende werkzaamheden verricht aan het staf op het gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie, autisme, sociaal emotioneel functioneren en meervoudige beperkingen. Zij hebben meegewerkt in de klassen of training gegeven aan het toenmalige team van zusters en teachers. Voor de medewerkers van Cello keer op keer een zeer bijzondere ervaring die ze verder uit hebben gedragen binnen hun organisatie.

Voor meer informatie over Cello gaat u naar www.cello-zorg.nl

Pin It on Pinterest

Share This